Projektstöd från Skurups Sparbank!

I söndags delade Skurups Sparbank, ut en miljon kronor till lokala projekt. Visit Goda livet på Söderslätt & Sydkusten tilldelats störst summa, 200 000 kronor.

Vår verksamhet handlar om att stötta småföretagare i Skurup, Svedala, Trelleborg och Vellinge med aktiviteter och marknadsföring. Nu kan vi ta chansen att göra det ännu bättre än det har varit.

Pengarna kommer vi att satsa på att bland annat att göra broschyrer som vänder sig till turister. För att kunna nå ut bredare vill vi göra våra broschyrer och vår hemsida på både tyska och polska. Men också att satsa på den årliga ”Vårrundan”,  ”Julrundan”samt en mässa.

Stort tack till Skurups sparbank för det här stödet!