Föreningen – Visit Goda livet

Vårt syfte med föreningen är att stödja en utveckling av företag inom besöksnäringen och näringslivet generellt, främst på Söderslätt, Sydkusten och i övriga Skåne.

  • Föreningen ska, i möjligaste mån bistå och stödja nätverk i området, såsom Goda livet på landet, Viqtoria mfl.
  • Föreningen ska också stödja och söka olika projekt.
  • Vidare stödja och/eller arrangera aktiviteter, som gynnar tillväxt och skapar fler arbetstillfällen.
  • Föreningen ska också måna om natur och kultur genom att förmedla upplevelser, öka kunskap och skapa intresse för vårt närområde, till både lokalbefolkning och externa besökare.
  • Föreningen ska uppmuntra utbyte och samarbete med andra delar av Sverige och andra länder för att höja kunskapsnivån hos verksamheter, organisationer och personer.
  • Föreningen ska sträva efter att anordna utbildningar inom t ex destinationsutveckling, hållbar produktutveckling, service & bemötande, guidning, marknadsföring, försäljning och paketering, interkulturell kommunikation, ekologi, matproduktion, matlagning mm.

Visit Goda livet är en ideell förening, fristående partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen välkomnar och arbetar för mångfald och lika värde i vårt samhälle.

Är du intresserad av att bli medlem kontakta: ameli.rosenqvist@gottattleva.com