Stowarzyszenie ”Odwiedź dobre życie”

Celem stowarzyszenia jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z branży turystycznej, jak i ogólnej przedsiębiorczości przede wszystkim w regionie Söderslätt, na wybrzeżu południowym, jak i w pozostałej części Skanii.

  • Stowarzyszenie ma w możliwie najszerszym zakresie wspierać i angażować się w działania inicjowane przez uczestników sieci w regionie takich jak „Dobre życie na wsi”, „Viqtoria” i innych.
  • Stowarzyszenie ma wspierać i uczestniczyć w inicjowanych projektach.
  • Wspierać i/lub inicjować działania mające na celu wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.
  • Stowarzyszenie ma popularyzować przyrodę i kulturę poprzez działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne na rzecz regionu, skierowane zarówno do lokalnej społeczności, jak i odwiedzających.
  • Stowarzyszenie ma wspierać wymianę i współpracę z innymi regionami Szwecji, a także innymi krajami, by wzmacniać wiedzę o regionie wśród instytucji, organizacji i osób prywatnych.
  • Stowarzyszenie będzie organizować szkolenia w zakresie min. rozwoju obsługi ruchu turystycznego, tworzenia usług w harmonii ze zrównoważonym rozwojem, marketingu, sprzedaży, tworzenia produktów turystycznych, komunikacji międzykulturowej, ekologii, produkcji spożywczej, gotowania itp.

„Odwiedź dobre życie” jest niepolityczną i świecką organizacją non-profit. Pracujemy dla różnorodności i wyrównywania różnic w naszym społeczeństwie. Czy chcesz być członkiem stowarzyszenia lub chcesz więcej informacji?: ameli.rosenqvist@gottattleva.com