Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter
2018-05-22, har följande policy upprättats för Goda livet på landet.

Syfte
Din integritet är viktig för oss. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter, därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddsförordning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar – samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Främst behandlar vi dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad vi behöver, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bästa tänkbara service när det gäller marknadsföring, erbjudanden, uppföljning och information.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för det. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt överenskommelser, avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
• Namn och e-postadress

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Innan vi börjar behandla dina personuppgifter vill vi alltid inhämta ditt samtycke.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. 

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt, som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev samt uppgifter som vi får när du svarar på tävlingar. 

Hur informerar vi dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter. Se kontaktuppgifter i slutet. Mer information om regler för behandling av personuppgifter hittar du hos Datainspektionen: www.datainspektionen.se

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast i register som är kopplat till ett program för nyhetsbrev och bara så länge som du vill ha våra utskick.

Behandlar vi dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Vår utgångspunkt är att endast personer som arbetar med nyhetsbreven har tillgång till dem.

Säkerhetssystem som är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev läggs ditt namn och din e-postadress till i vår e-postlista som hanteras av vår tjänsteleverantör Get a Newsletter. Dessa förvarar all data på servrar, med skydd för datasäkerhet. Om du avregistrerar dig som prenumerant på nyhetsbrevet stryks dina uppgifter från e-postlistan.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det och i så fall upprättar vi sekretessavtal / biträdesavtal enligt gängse regler och säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. 

Ansvar
Gott Att Leva Syd AB 

Mer information
Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig.
Gott att Leva syd AB
Ameli Rosenqvist, info@godalivetpalandet.se, 0761-00 01 88

Mer information om regler för behandling av personuppgifter hittar du hos Datainspektionen